foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Kalendarz wydarzeń

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Rozpoczyna się miesiąc szczególnej pamięci modlitewnej o naszych Drogich Zmarłych. Ofiarujmy im dar modlitwy i Komunii św., aby jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. 
 Za Zmarłych polecanych w Wypominkach będzie ofiarowany różaniec przez cały miesiąc listopad, w dni powszednie o godz. 17.15,  w niedziele – o godz. 16.15. W czasie modlitwy różańcowej odczytywane będą Wypominki. W ciągu roku w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.30, za Zmarłych polecanych w Wypominkach, będziemy ofiarować różaniec i mszę św. Kartki wypominkowe są wyłożone na stolikach za ławkami. Prosimy o czytelne wypełnienie kartek i zaznaczenie adresu. Wypełnione kartki przynieśmy do kancelarii parafialnej lub przekażmy naszym kapłanom.
 
 
 

WYPOMINKI 2023 †

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie.

I niedziela każdego miesiąca – 16.30 – różaniec za zmarłych, 17.00 – Msza św. za zmarłych;

Cały listopad – 17.30 w dni powszednie – różaniec za zmarłych

16.30 w niedziele – różaniec za zmarłych;

 

DATA

ADRES

3 listopada

za zm. dobrodziejów parafii, kapłanów i siostry zakonne pracujących w naszej parafii;

4 listopada

Wola Rębkowska - ul. Długa, Kolonia Kościeliska, Huta Garwolińska;

5 listopada

Wola Rębkowska - ul. Długa;

6 listopada

Wola Rębkowska - pozostałe ulice;

7 listopada

Garwolin - ul. Romanówka;

8 listopada

Garwolin - ul. Romanówka;

9 listopada

Garwolin - ul. Stacyjna;

10 listopada

Rębków;

11 listopada

Garwolin - ul. Jana Pawła II, Zamojska, Bekierskiej, Armii Krajowej, 1 Pułku Strzelców Konnych

12 listopada

Garwolin - ul. Polska, Długa, Młyńska, Piesiewicza, Mazowiecka, Mikulskiego, Monte Cassino, Cmentarna, Stachowskiego, Bitwy Warszawskiej, Garwolińska, Łąkowa, Białoszewskiego, Święcickiego, Bajkowa, Baśniowa, Sienkiewicza, Wyszyńskiego;

13 listopada

Garwolin - ul. Kościuszki, Warszawska;

14 listopada

Garwolin - ul. II Armii Wojska, Polskiego, Batalionów Chłopskich, Szarych Szeregów, Ewelin;

15 listopada

Garwolin - ul. Stacyjna;

16 listopada

Garwolin - ul. Korczaka;

17 listopada

Wola Rębkowska - ul. Długa, Kolonia Kościeliska, Huta Garwolińska;

18 listopada

Wola Rębkowska - ul. Długa;

19 listopada

Wola Rębkowska - pozostałe ulice;

20 listopada

Garwolin - ul. Stacyjna;

21 listopada

Rębków;

22 listopada

Garwolin - ul. Romanówka;

23 listopada

Garwolin - ul. Romanówka;

24 listopada

Garwolin - ul. Jana Pawła II, Zamojska, Bekierskiej, Armii Krajowej, 1 Pułku Strzelców Konnych;

25 listopada

Garwolin - ul. Polska, Długa, Młyńska, Piesiewicza, Mazowiecka, Mikulskiego, Monte Cassino, Cmentarna, Stachowskiego, Bitwy Warszawskiej, Garwolińska, Łąkowa, Białoszewskiego, Święcickiego, Bajkowa, Baśniowa, Sienkiewicza, Wyszyńskiego;

26 listopada

Garwolin - ul. Kościuszki, Warszawska;

27 listopada

Garwolin - ul. II Armii Wojska, Polskiego, Batalionów Chłopskich, Szarych Szeregów, Ewelin;

28 listopada

Garwolin - ul. Korczaka;

29 listopada

Garwolin - ul. Stacyjna;

30 listopada

Za wszystkich polecanych w wypominkach, zmarłych w ostatnim roku i kartki spoza parafii lub bez adresu;

Wypominki – listopadowa modlitwa za zmarłych

Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą odczytuje podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji. Najczęściej wierni odmawiają w intencji zmarłych różaniec lub tradycyjną modlitwę „Wieczny odpoczynek”. Wypominki często funkcjonują w dwojakiej odmianie jako listopadowe (miesięczne) – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych oraz roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok.

Od dyptyków do wypominek

Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych pokutujących w czyśćcu. W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców. Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dusze czyścowe czekają na naszą pomoc!

Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących. Czyściec to stan, w jakim znajdują się dusze, które zeszły z tego świata w takim stanie grzeszności, który nie pozwala im na pełne zjednoczenie z Bogiem w niebie. Według św. Katarzyny Genueńskiej, która pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem miłosierdzia Boskiego. Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. Dogmat ten opiera się na przesłankach Pisma Św. oraz na sięgającej II w. tradycji kościelnej. Podkreśla on dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary oraz to, że wierni żyjący na ziemi mogą dopomóc duszom czyśćcowym.  Nabożeństwa Wypominkowe w naszym kościele odprawiane będą: w tygodniu o godz. 17.30, w niedziele o godz. 16.30. W ten sposób, przez regularne przypominanie osób zmarłych oraz zachętę do modlitwy za nich, podtrzymujemy stałą łączność z Kościołem cierpiącym w czyśćcu. To jedna z najbardziej tradycyjnych form realizacji tajemnicy „Świętych obcowania”. Zapraszamy.   

 

 

 

 

Dziękujemy za współpracę:

cukiernia kowalscy Drukarnia AMK Reklamix