foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Kalendarz wydarzeń

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

       https://pierwszesoboty.pl/

 

Rozpoczęcie peregrynacji relikwii Założycielki Żywego Różańca

 

W marcu br. rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Pauliny Jaricot po naszej diecezji. Będą one odwiedzać poszczególne dekanaty, według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Relikwie trafią do każdej parafii i będą w nich gościły po trzy dni. W organizację tego czasu w parafiach zaproszeni są szczególnie wszyscy zelatorzy i wszystkie koła różańcowe. Zostali oni poproszeni o współpracę z proboszczami i o pomoc w zaplanowaniu pobytu relikwii w swoich świątyniach.


W programie peregrynacji znajdą się m.in. następujące punkty:
– Uroczyste wniesienie relikwii do kościoła i umieszczenie ich w odpowiednio przygotowanym, wyeksponowanym i udekorowanym miejscu;
– Powitanie relikwii przez kapłana i przedstawicieli ŻR;
– Msza św.;
– Konferencje tematyczne o różańcu (tematy są już podane);
– Wspólna modlitwa różańcowa (połączona np. z odczytywaniem intencji złożonych na kartkach);
– Droga Krzyżowa;
– Czas na osobistą modlitwę przed relikwiami/ ułożenie grafiku dyżurów modlitewnych przy relikwiach;
– Świadectwo osoby, która zechciałaby podzielić owocami modlitwy różańcowej w swoim życiu/owocami przynależności do ŻR;
– Uroczyste zawierzenie kół Żywego Różańca w opiekę bł. Pauliny;
– Pożegnanie relikwii.

Każda parafia otrzyma stosowne pomoce modlitewne, teksty powitania i pożegnania relikwii oraz tekst zawierzenia. W pakiecie będą także krótkie opracowania tematów do konferencji. Koła różańcowe proszone są o czynne włączenie się w powitanie relikwii, w liturgię Mszy św., celebrowanych w tych dniach i w animowanie modlitwy różańcowej. Jeśli będzie taka możliwość, są zachęceni także do przygotowania grafiku dyżurów modlitewnych przy relikwiach. – Jako członkowie Żywego Różańca jesteśmy wezwani do promowania osoby i dzieł bł. Pauliny. Zaangażujcie się w przygotowanie tych dni w swoich parafiach, ale znajdźcie też czas na osobistą modlitwę przy relikwiach. Niech ich obecność natchnie nas refleksją nad naszą przynależnością do ŻR. Jako członkowie tego stowarzyszenia mamy być misjonarzami i zapleczem modlitewnym Kościoła. Zależy nam na tym, by peregrynacja relikwii bł. Pauliny Jaricot była nie tylko okazją do przybliżenia wszystkim ludziom postaci Założycielki Żywego Różańca i modlitwy przez jej wstawiennictwo, ale także szansą na promowanie kół różańcowych i przypomnienie ich misji w Kościele – wskazuje ks. dr Grzegorz Koc, diecezjalny moderator Żywego Różańca.

Dobrym i trwałym owocem przyjęcia relikwii bł. Pauliny może być np. powołanie w parafii kolejnych kół różańcowych – kobiecych, męskich, ale też młodzieżowych lub dziecięcych. Ten czas z pewnością  przyczyni się również do ukazania wartości samego różańca, jego siły i potrzeby odmawiania w dzisiejszym świecie i w życiu każdego z nas osobiście. Peregrynacja relikwii Założycielki Żywego Różańca jest również okazją do ewangelizacji i formacji wszystkich wiernych, należących do wspólnoty parafialnej.

Peregrynacja zakończy się wiosną 2026 r.

Stowarzyszenie Żywy Różaniec Diecezji Siedleckiej

 

 https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/rozpoczecie-peregrynacji-relikwii-zalozycielki-zywego-rozanca/

 

 KONGRES RÓŻAŃCOWY - GOŃCZYCE - 2.03.24

CZYTAJ WIĘCEJ:

https://podlasie24.pl//diecezja-siedlecka/kongresy-rozancowe-w-radzyniu-podlaskim-i-gonczycach-20240209164849

 


 

W 2024 r. rozważania przygotują i poprowadzą modlitwę różańcową

Koła Różańcowe według poniższego harmonogramu.

L.p

Data

Nazwa Koła

1.

06.01.2024

K.R. ” Bernadetta” zelatorka – Anna Zawadka; Rębków

2.

 

 

03.02.2024

Wojownicy Maryi” Lider Wspólnoty – Grzegorz Wachnicki; Garwolin

3.

02.03.2024

K.R. Świętego Józefa zelator – Dariusz Kasprzak; Garwolin,

4.

06.04.2024

K.R.”Św. Anny” – zelatorka – Halina Mikulska; Garwolin

5.

04.05.2024

K.R. „Św. Rozalii” – zelatorka – Barbara Dubiela; Garwolin

6.

01.06.2024

K.R. „Św. Elżbiety” – zelatorka – Małgorzata Trzpil; Wola Rębkowska

7.

06.07.2024

K.R. M.B. Królowej Polski” – zelatorka – Hanna Kondej; Garwolin

8.

03.08.2024

K.R. ”Róża Różańcowa” – zelatorka – Halina Tudek; Garwolin

9.

07.09.2024

K.R. Zorza Nazaretu” – zelatorka – Zdzisława Kazimierak; Garwolin

10.

05.10.2024

K.R. ”Apostołki Maryi” – zelatorka – Barbara Baran; Garwolin

11.

02.11.2024

K.R. „M.B. Nieust. Pomocy” zelatorka zelatorka – Iwona Łysiak; Garwolin,

12.

07.12.2024

K.R. ”Św. Dominika” zelator – Piotr Szmulik; Rębków Borki

 

 

INTENCJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 2024 ROK

Stałe intencje modlitwy:

  1. - wzrost w wierze, nadziei i miłości

  2. - rozwój wspólnot Żywego Różańca

  3. - błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

  4. - pokój na świecie i zgodę w rodzinach

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych wyznaczonych na poszczególne miesiące 2024 roku

STYCZEŃ:

Papieska – O dar różnorodności w Kościele.

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Diecezjalna – O zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów.

Parafialna – Módlmy się aby domy naszych parafian otwierających się na przyjęcie kolędy napełnią się błogosławieństwem i łaską Boga.

LUTY:

Papieska – Za chorych terminalnie.

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Diecezjalna – O potrzebne łaski oraz wstawiennictwo Maryi dla wszystkich, którzy opiekują się chorymi, zarówno służby medycznej, jak i bliskich osoby potrzebującej troski.

Parafialna – O zdrowie dla chorych, nawrócenie dla grzeszników oraz Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii,

MARZEC:

PapieskaZa współczesnych męczenników.

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Diecezjalna – Za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy.

Parafialna – Za parafian, którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokuty, aby w czasie Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą miłość Boga. Za księdza rekolekcjonistę i wszystkich przeżywających rekolekcje

KWIECIEŃ:

Papieska - O docenianie roli kobiet.

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Diecezjalna – O nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary
i uwikłali się w zgubne ideologie.

Parafialna – O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła. O trzeźwość naszego narodu.

MAJ:

Papieska Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów.

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Diecezjalna – O świętość, mądrość, wierność powołaniu i dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych.

Parafialna – Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców, aby prawdziwie spotkali Zmartwychwstałego Chrystusa i by stał się On dla nich Chlebem Życia.

CZERWIEC:

PapieskaZa ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju.

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Diecezjalna – O nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej w naszej diecezji

Parafialna – By jak najwięcej naszych parafian korzystało z łask Bożych, zawierzając siebie i swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

LIPIEC:

Papieska Za duszpasterstwo chorych.

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Diecezjalna – Za ludzi w podeszłym wieku, by zawsze cieszyli się należnym szacunkiem i troską najbliższych.

Parafialna – O dar owocnego przeżycia wypoczynku dla przebywających na urlopach, wakacjach. O pomożenie wiary w sercach młodzieży w naszej parafii.

SIERPIEŃ:

Papieska Za przywódców politycznych.

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Diecezjalna – O pomyślny rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków.

Parafialna – Za pielgrzymów naszej parafii. O siły i potrzebne łaski dla pielgrzymujących do Pani Jasnogórskiej i innych sanktuariów maryjnych.

WRZESIEŃ:

Papieska Za cierpiącą ziemię.

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Diecezjalna – Za dzieci i młodzież, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem.

Parafialna – Za dzieci, młodzież i nauczycieli rozpoczynających rok szkolny o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. Za rolników, aby Bóg błogosławił ich pracy i pozwolił się cieszyć obfitymi plonami.

PAŹDZIERNIK:

Papieska Za wspólną misję.

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Diecezjalna – Za członków, zelatorów i moderatorów Żywego Różańca, aby byli prawdziwymi apostołami modlitwy różańcowej i owocnie wypraszali potrzebne łaski Kościołowi.

Parafialna – W intencji wszystkich uczestników nabożeństw różańcowych o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej. O odkrycie wartości modlitwy różańcowej w rodzinach.

LISTOPAD:

PapieskaZa osoby, które straciły dziecko.

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Diecezjalna – O Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, a szczególnie tych którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących.

Parafialna – Za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych polecanych w wypominkach.

GRUDZIEŃ:

Papieska - Za pielgrzymów nadziei.

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Diecezjalna – Za małżeństwa i rodziny, by były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie.

Parafialna – O owocne przeżycie okresu Adwentu i świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedzi i komunii świętej.

 

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA 2024 R.

czytaj więcej:

 

https://rozaniec.eu/zywy-rozaniec/papieskie-intencje-apostolstwa-modlitwy-na-2024-r/

Dziękujemy za współpracę:

cukiernia kowalscy Drukarnia AMK Reklamix