foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Kalendarz wydarzeń

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

       https://pierwszesoboty.pl/

 

INTENCJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 2022 ROK

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej
  1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi

  2. O nawrócenie grzeszników

  3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

  4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych wyznaczonych na poszczególne miesiące 2022 roku

STYCZEŃ

Intencja papieska: O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań
religijnych, aby społeczeństwo w którym żyją, uznało ich prawa i godność, wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

Intencja diecezjalna: – O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie , w naszych rodzinach
i w naszych sercach.

W intencji rządzących, aby sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

Intencja parafialna: – o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii, a zwłaszcza dla nowo zamieszkałych parafian.

LUTY

Intencja papieska – Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane

Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.

Intencja diecezjalna: – Za chorych i cierpiących – o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania,
a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób.

Intencja parafialna: O dary Ducha Świętego i dojrzałą wiarę dla młodzieży przygotowującej się w naszej parafii do sakramentu bierzmowania.

O Boże błogosławieństwo we wszystkich ważnych sprawach naszej parafii.

MARZEC

Intencja papieska: O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki.

Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się angażowali – przez modlitwę i działanie na rzecz obrony życia.

Intencja diecezjalna: – Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Intencja parafialna: O owocne przeżycie Wielkiego Postu i sakramentu pokuty,
o nawrócenia i duchową przemianę dla wszystkich parafian.

KWIECIEŃ

Intencja papieska: Za służby medyczne

Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych
w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.

Diecezjalna: – O właściwe przygotowanie Członków Wspólnoty Żywego Różańca do beatyfikacji Pauliny Jaricot. (22.05.2022)

Parafialna: O jedność parafialnych wspólnot duszpasterskich na modlitwie oraz
za zespoły liturgiczne naszej parafii.

MAJ

Intencja papieska: O wiarę dla młodych ludzi

Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie

Diecezjalna: – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych biskupów: Kazimiera
i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych.

Parafialna: –O wzrost czci dla Matki Bożej w naszej parafii oraz za wszystkich tych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych.

CZERWIEC

Intencja papieska: Za rodziny

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.

Diecezjalna: – O dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpoznawali we współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji z naszej diecezji.

Parafialna: – Dziękując za dar powołania naszych Duszpasterzy prośmy, aby z mocną wiarą, ufnością i otwartością poddawali się Bożemu prowadzeniu .

LIPIEC

Intencja papieska: Za osoby starsze

Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją
i odpowiedzialnością.

Diecezjalna: – Za wypoczywających na wakacjach, aby piękno otaczającego świata pobudzało ich do dziękczynienia Bogu za jego miłość, objawiającą się w dziele stworzenia. O odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

Parafialna: – Intencja dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski.

SIERPIEŃ

Intencja papieska: Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym
i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Diecezjalna: – O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc
w uwolnieniu się od zła.

Parafialna: . O duchowe owoce dla wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów
i nawiedzających miejsca kultu. O Boże błogosławieństwo w pracy dla naszych rolników

WRZESIEŃ

Intencja papieska: O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona
w prawodawstwie wszystkich krajów świata..

Diecezjalna: – O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowywaniu młodego pokolenia.

Parafialna: – Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie.

PAŹDZIERNIK

Intencja papieska: O kościół otwarty dla wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Diecezjalna: – O rozwój dzieła Żywego Różańca i jedność w naszych wspólnotach

Parafialna: – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszej wspólnocie parafialnej
i w naszych rodzinach.

LISTOPAD

Intencja Papieska: Za cierpiące dzieci

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.

Diecezjalna: – Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za wszystkich zmarłych
w czyśćcu cierpiących, aby dzięki wstawiennictwu Maryi modli dostąpić radości życia wiecznego.

Parafialna: – O naszą otwartość na parafian ubogich, samotnych, chorych i cierpiących - aby otrzymali potrzebną pomoc, wsparcie i pociechę.

GRUDZIEŃ

Intencja papieska: Za organizacje wolontariackie

Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się
w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy.

Diecezjalna: – Trwałe, święte małżeństwa, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich.

Parafialna: – O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie otwartości na Boże prowadzenie dla wszystkich parafian.

 

                 

W 2022 r. rozważania przygotują i poprowadzą modlitwę różańcową

Koła Różańcowe według poniższego harmonogramu.

L.p

Data

Nazwa Koła

 

01.01.2022

Wspólnota „Wojownicy Maryi” moderator – Bielecki Robert; Garwolin

 

05.02.2022

K.R. „Św. Rozalii” – zelatorka – Barbara Dubiela; Garwolin

 

05.03.2022

K.R. Świętego Józefa zelator – Dariusz Kasprzak; Garwolin,

 

02.04.2022

K.R. ”Róża Miłości” – zelatorka – Rusak Maria; Garwolin,

 

07.05.2022

K.R. ”Apostołki Maryi” – zelatorka – Barbara Baran; Garwolin

 

04.06.2022

K.R. „Św. Elżbiety” – zelatorka – Elżbieta Saganek; Wola Rębkowska

 

02.07.2022

K.R. Zorza Nazaretu” – zelatorka – Zdzisława Kazimierak; Garwolin

 

06.08.2022

K.R. ”Róża Różańcowa” – zelatorka – Halina Tudek; Garwolin

 

03.09.2022

K.R. „M.B. Nieust. Pomocy” p.o zelatorka – Iwona Łysiak; Garwolin,

 

01.10.2022

K.R. ”Św. Dominika” zelator – Piotr Szmulik; Rębków Borki

 

05.11.2022

K.R. M.B. Królowej Polski” – zelatorka – Hanna Kondej; Garwolin

 

03.12.2022

K.R.”Św. Anny” – zelatorka – Halina Mikulska; Garwolin

Dziękujemy za współpracę:

cukiernia kowalscy Drukarnia AMK Reklamix