foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej

Kalendarz wydarzeń

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

       https://pierwszesoboty.pl/

 

INTENCJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 2023 ROK

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej
  1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi

  2. O nawrócenie grzeszników

  3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci

  4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi

Modlimy się w intencjach papieskich, diecezjalnych oraz parafialnych wyznaczonych na poszczególne miesiące 2023 roku

STYCZEŃ

Intencja papieska: Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Intencja diecezjalna: – O pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. O mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

Intencja parafialna: – Za misje w naszej parafii – o umocnienie i odnowienie wiary.

LUTY

Intencja papieska – Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

Intencja diecezjalna: – Za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystusa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że przyniesie błogosławione owoce. Szczególnie polecamy ofiary wojen.

Intencja parafialna: Za misje w naszej parafii - za parafian, aby wsłuchiwali się w głoszone nauki o wierze i moralności, aby korzystali z sakramentu pokuty, aby w czasie misji i Wielkiego Postu otworzyli się na przebaczającą miłość Boga.

MARZEC

Intencja papieska: Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Intencja diecezjalna: – Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Intencja parafialna: Za misje w naszej parafii – niech modlitwa otworzy serca wszystkich na działanie Bożego słowa i Bożej łaski, niech pomoże w zwróceniu – mocniej niż dotychczas serc wszystkich parafian ku Panu Bogu. Za księdza rekolekcjonistę i wszystkich przeżywających rekolekcje

KWIECIEŃ

Intencja papieska: O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Diecezjalna: – Za biskupów, kapłanów osoby życia konsekrowanego, o wierność Chrystusowi w wypełnianiu swego powołania, by gorliwie wypełniając powierzone im obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyźnie i wspólnocie Kościoła.

Parafialna: o jedność parafialnych wspólnot duszpasterskich na modlitwie oraz w wypełnianiu woli Boga.

MAJ

Intencja papieska: Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Diecezjalna: – W intencji dziękczynnej za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, naszej założycielki, z prośbą o rozwój żywego różańca w naszej diecezji.

Parafialna: – O żywą wiarę, dary Ducha Św, potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów św. - Eucharystii i Bierzmowania.

CZERWIEC

Intencja papieska: O zniesienie tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Diecezjalna: – O dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii, prośmy o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji.

Parafialna: – Dziękując za dar powołania naszych Duszpasterzy prośmy, aby z mocną wiarą, ufnością i otwartością poddawali się Bożemu prowadzeniu.

LIPIEC

Intencja papieska: O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Diecezjalna: – O odkrycie wartości Kościoła Chrystusowego, jako miejsca zbawienia i źródła łaski Bożej dla poszukujących oraz odwagę głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawiciela w naszym codziennym życiu.

Parafialna: – O ożywienie pobożności eucharystycznej dla wszystkich parafian.

SIERPIEŃ

Intencja papieska: Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Diecezjalna: – O trzeźwość w naszym narodzie. Polecamy osoby uzależnione także od mass mediów, by z pomocą łaski Bożej zostały uwolnione od zniewoleń.

Parafialna: . Za pątników z naszej parafii i wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu.

WRZESIEŃ

Intencja papieska: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Diecezjalna: – Za dzieci i młodzież aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

Parafialna: – O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej

PAŹDZIERNIK

Intencja papieska: Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna: – O jedność we wspólnotach Kół Żywego Różańca, duchowy rozwój wszystkich członków i gorliwe wypełnianie zobowiązań statutowych.

Parafialna: – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Za liderów i członków naszych parafialnych wspólnot, aby przez modlitwę, formację i apostolstwo stawali się wiarygodnymi świadkami i budowali Kościół , który jest wspólnotą.

LISTOPAD

Intencja Papieska: Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Diecezjalna: – Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

Parafialna: O naszą otwartość i troskę na potrzeby ubogich, chorych, samotnych i cierpiących.

GRUDZIEŃ

Intencja papieska: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Diecezjalna: – Za rodziny by krocząc drogą wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, życia sakramentalnego i podejmując wspólną modlitwę były domowymi kościołami, wzrastały w świętości, doznając pokoju, wzajemnej miłości i zgody.

Parafialna: – O przeżywanie adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich.

 

                 

W 2023 r. rozważania przygotują i poprowadzą modlitwę różańcową

Koła Różańcowe według poniższego harmonogramu.

L.p

Data

Nazwa Koła

 

07.01.2023

K.R. „Św. Jana Pawła II” – zelatorka – Krystyna Kida; Garwolin

 

04.02.2023

K.R ”M. B. Fatimskiej” zelatorka – Alina Kozak; Garwolin

 

04.03.2023

K.R. ” Św. Jadwigi” zelatorka – Anna Deszczka; W. Rębkowska

 

01.04.2023

K.R. ”Św. Jana Chrzciciela” zelator – Krzysztof Mianowski; Podsadowiec

 

06.05.2023

K.R. „Św. Faustyny” zelatorka – Grażyna Gora; Garwolin

 

03.06.2023

K.R. „Miłosierdzia Bożego” zelatorka – Katarzyna Fudała; Rębków

 

01.07.2023

K.R. „Św. Teresy od Jezusa” zelatorka – Krystyna Czyżowska; W.Rębkowska

 

05.08.2023

K.R. ” Św. Faustyny” zelatorka – Marianna Dudek; W. Rębkowska

 

02.09.2023

K.R. „Św. Teresy od Dzieciątka Jezus” zelatorka – Marzena Kędziora;
W. Rębkowska

 

07.10.2023

K.R. „Samarytanka” zelatorka – Janina Goliszewska – Garwolin

 

04.11.2023

K.R. ”Służki Maryi” zelatorka – Jadwiga Nowicka; Garwolin

 

02.12.2023

K.R. „ Św. Wiktorii”; zelatorka – Stanisława Sekuła; Garwolin

Dziękujemy za współpracę:

cukiernia kowalscy Drukarnia AMK Reklamix